Thiết kế nhà dân giá rẻ
Các công trình được miễn giấy phép xây dựng
Những công trình sau được miễn giấy phép xây dựng:

Chi tiết >>
Nghị định 69 CP
Nghị định này quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Chi tiết >>
Nghị định 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

Chi tiết >>
Xem tiếp          6   7  
VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi