Thiết kế nhà dân giá rẻ
Thừa kế quyền sử dụng đất

Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.


Về nguyên tắc, người sử dụng đất phải có "giấy đỏ" hoặc "giấy hồng" thì mới được để thừa kế quyền sử dụng đất, trường hợp không có giấy chứng nhận nhưng có một trong các loại giấy tờ đủ điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận thì cũng được để thừa kế tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với quyền sử dụng đất.

 

Muốn để thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc phải làm thế nào ?

 

- Người sử dụng đất chỉ có thể để thừa kế đối với "phần đất" thuộc tài sản riêng của mình và muốn để cho ai thì phải làm di chúc.

 

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

 

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: nếu người lập di chúc không thể tự tay viết di chúc được thì có thể nhờ người khác viết dùm, nhưng phải có ít nhất 02 người làm chứng, người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng, những người làm chứng phải ký vào bản di chúc.

Các bài khác:
 • TT 27/2009/TT-BXD
 • TT 03/2009/TT-BXD
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 38/2010/NĐ-CP
 • Thế chấp bằng quyền sử dụng đất
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
 • Thủ tục sau khi hoàn công
 • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi