Thiết kế nhà dân giá rẻ
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường được gọi là mua bán đất, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất gọi là bên bán đất, bên nhận chuyển nhượng gọi là bên mua

 

Về nguyên tắc, người sử dụng đất phải có "giấy đỏ" hoặc "giấy hồng" thì mới được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trường hợp không có giấy chứng nhận nhưng có một trong các giấy tờ sau thì cũng được chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với quyền sử dụng đất

Theo nghị định 79 ngày 1/11/2001 của Chính phủ, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất) bao gồm:

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc giấy tờ hợp lệ về đất.
3. Sơ đồ thửa đất (trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo trên thực địa)
4. Chứng từ nộp tiền thuê đất (trong trường hợp được thuê đất)
5. Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của hai bên mua bán, của vợ chồng sao y.
6. Trường hợp bên bán có vợ hoặc chồng chết thì nộp thêm bản sao giấy chứng tử và cam kết của các con (nếu có) có xác nhận chữ ký của UBND phường, xã
7. Nếu bên bán là người độc thân thì phải có giấy xác nhận độc thân do UBND phường, xã nơi thường trú xác nhận.
8. Giấy tờ chứng minh quan hệ của vợ chồng bên bán.
9. Giấy cam kết sử dụng đất đúng mục đích (đất nông nghiệp)

Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất):

- Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại UBND phường, xã nơi có đất.
- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường, xã thẩm tra hồ sơ, nếu được thì xác nhận vào bản hợp đồng chuyển nhượng, nếu không đủ điều kiện thì trả hồ sơ và nói rõ lý do.
- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng địa chính xem xét hồ sơ, ghi nội dung thẩm tra vào bản hợp đồng rồi trình UBND quận, huyện.
- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do phòng địa chính trình, UBND quận, huyện hoàn thành việc xác nhận được chuyển nhượng vào hợp đồng.
- Sau đó phòng địa chính thông báo bên chuyển nhượng nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí trước bạ. Và bên mua được UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các bài khác:
 • TT 27/2009/TT-BXD
 • TT 03/2009/TT-BXD
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 38/2010/NĐ-CP
 • Thế chấp bằng quyền sử dụng đất
 • Thừa kế quyền sử dụng đất
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
 • Thủ tục sau khi hoàn công
 • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi